Sjukhemsstiftelsens styrelse

Toppbild Historia

Stiftelsen Dr P Håkanssons sjukhem har efter försäljning av Håkanssons Sjukhem 2006 delat ut stöd till olika organisationer som arbetar med vård och skötsel av sjuka eller handikappade som ej är i behov av direkt lasarettsvård.Stiftelsens långsiktiga målsättning är att efter kapitaluppbyggnad åter investera i ett nytt sjukhem eller del därav.

Därutöver delar Dr P Håkanssons Sjukhusstiftelse årligen ut ett stipendium. Sjukhemsstiftelsens stipendium för 2023 gick till;

Lena Sandin Wranker, forskarassistent, PhD, specialistläkare inom smärtrehabilitering, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, forskargrupp geriatrik, Lunds universitet erhåller 300.000 kr. Hennes forskning handlar om smärta hos äldre personer och hon har en gedigen klinisk erfarenhet inom smärtområdet och har varit med och startat flera smärtkliniker. Lena ingår i en svensk multicenterstudie där GÅS= Gott Åldrande i Skåne ingår. Hennes nuvarande studie skall undersöka om det föreligger skillnader i funktionsförmåga och aktiviteter beroende på om man bor i stad en mindre ort eller landskap.

Styrelsen består av:

Ordförande, Stephan Müchler

Ledamöter
Tony Hansson
Sven Kristensson
Annika Lundeslöf
Ronny Thall

Suppleanter
Roger Erlandsson
Lena Hugosdotter Sundberg 
Henrik Sandén