Om oss

Stipendiater 2023
Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.

Enligt vår grundares vilja, delas varje år ut forskningsstöd till personer som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).

Vårt stöd till vetenskapen har de senaste tio åren varit drygt 31 miljoner kronor. 

Priserna har varierat mellan 300 000 kr – 600 000 kr. 2023 års forskningsstöd på 3 500 000 kronor kommer att delas ut till yngre forskare vid svenska universitet.

Forskningsstöden utbetalas till respektive universitet/institution enligt sedvanliga regler. Personliga post-doktorala utbildningsbidrag kan emellertid ges direkt till den person det avser. Projekt kan även rekommenderas för fleråriga bidrag.

Dr P Håkanssons stiftelse delar ut sina forskningsstipendier i samband med Eslövs kommuns Näringslivsdag. Dagen till ära hälsas allmänheten välkommen till stiftelsens populärvetenskapliga seminarium ”Det är din hälsa det handlar om!”. Prisutdelning sker på galakvällen.

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse, bestående av åtta ledamöter, som ska ha sitt säte i Eslöv.
Uppdraget att vara styrelseledamot upphör senast vid 70 års ålder.

Stephan Müchler
Stephan Müchler
Ordförande
Stephan Müchler
Ordförande
Sven Kristensson
Sven Kristensson
Sammankallande Placeringsrådet
Sven Kristensson
Vice ordförande
Kerstin Bengtsson
Kerstin Bengtsson
Kerstin Bengtsson
Verkställande styrelseledamot
Ulf Liljedal Svv
Ulf Liljedahl
Styrelseledamot
Ulf Liljedahl
Styrelseledamot
Annika Lundeslöf
Annika Lundeslöf
Annika Lundeslöf
Styrelseledamot
Peter Spegel Svv
Peter Spégel
Ledamot av Vetenskapliga rådet
Peter Spégel
Styrelseledamot
Alexandra Stenram
Alexandra Stenram
Sammankallande Vetenskapliga rådet
Alexandra Stenram
Styrelseledamot