Laddar...

Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.

Enligt vår grundares vilja, delas varje år ut forskningsstöd till personer som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).

Vårt stöd till vetenskapen har de senaste tio åren varit drygt 28 miljoner kronor. 

Priserna har varierat mellan 300 000 kr - 600 000 kr. 2022 års forskningsstöd på 
3 200 000 kronor kommer att delas ut till yngre forskare vid svenska universitet.

Forskningsstöden utbetalas till respektive universitet/institution enligt sedvanliga regler. Personliga post-doktorala utbildningsbidrag kan emellertid ges direkt till den person det avser. Projekt kan även rekommenderas för fleråriga bidrag.

Dr P Håkanssons stiftelse delar ut sina forskningsstipendier i samband med Eslövs kommuns Näringslivsdag. Dagen till ära hälsas allmänheten välkommen till stiftelsens populärvetenskapliga seminarium ”Det är din hälsa det handlar om!”. Prisutdelning sker på galakvällen.

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse, bestående av åtta ledamöter, som ska ha sitt säte i Eslöv.
Uppdraget att vara styrelseledamot upphör senast vid 70 års ålder.

Alt

Stephan Müchler

Ordförande

Stephan Müchler
Ordförande
Alt

Sven Kristensson

Vice ordförande
Sammankallande Placeringsrådet

Sven Kristensson
Vice ordförande
Alt

Mikael Aru

Styrelseledamot

Mikael Aru
Styrelseledamot
Alt

Kerstin Bengtsson

Verkställande styrelseledamot

Kerstin Bengtsson
Verkställande styrelseledamot
Alt

Cecilia Holm Wallenberg

Styrelseledamot
Ledamot av Vetenskapliga rådet

Cecilia Holm Wallenberg
Styrelseledamot

Peter M Nilsson

Styrelseledamot
Ledamot av Vetenskapliga rådet

Peter M Nilsson
Styrelseledamot
Alt

Annika Lundeslöf

Styrelseledamot

Annika Lundeslöf
Styrelseledamot
Alt

Alexandra Stenram

Styrelseledamot
Sammankallande Vetenskapliga rådet

Alexandra Stenram
Styrelseledamot