Historik

Toppbild Historia2

Per Håkansson föddes den 1 september 1842 i Brostorp på Linderödsåsen i Skåne. Han växte upp under fattiga förhållanden men var en skötsam och framgångsrik pojke i skolan. Därför fick han hjälp till högre studier av släktingar och vänner till familjen.

Hans val föll på teologi. Han började studera till präst och fick vad man kallar venia, d.v.s. tillstånd att predika. Av okänd anledning avslutade han sina teologistudier därefter och började istället intressera sig för kemi. När kemistudierna var avklarade hade Per Håkansson erövrat sin doktorshatt i ämnet.

Med denna framgång i bagaget reste han till Tyskland, där han stiftade bekantskap med tillverkning av ättiksprit. Han tyckte detta var så intressant att han beslutade sig för att starta en egen fabrik hemma i Sverige.

När tåget en dag stannade till vid den stora järnvägsknuten Eslöv, upptäckte han vilka möjligheter som erbjöds där. Mycket mark intill järnvägen var nämligen ledig och han köpte omgående upp en försvarlig del av marken. Och byggde sin ättiksfabrik. År 1874 kom företaget i gång.

Per Håkansson var en varm människovän och hjälpte bl. a. studenter med extrajobb för att de skulle ha möjlighet att klara sin ekonomi under studietiden. Han gav också bidrag till fattiga människor i kommunen så att de skulle kunna få nödvändiga mediciner.

Per Håkansson blev en betydande man inom kommunen och var ledamot av kommunalfullmäktige 1876-1910, kommunalnämnden 1900-1910 och stadsfullmäktige 1911-1914.

Han upptäckte att de som arbetade i ättiksfabriken sällan var förkylda eller sjuka. På den tiden hade man ättikstillverkningen i öppna kar och dofterna var mycket starka. Per Håkansson frågade sig hur det kunde komma sig att hans personal faktiskt var friskare än vid andra arbetsplatser. Han hade en dröm, nämligen att lösa tuberkulosens gåta, den tidens gissel. Han tog sig därför an tuberkulösa patienter och placerade dem på ”ättiksvinden”. Där fick de sitta och inandas ångorna. Och faktiskt lindrades symptomen.

Dessvärre lyckades han aldrig lösa gåtan, men han tog i alla fall fram det första giftfria antiseptikumet i Sverige, nämligen Salubrin. Året var 1893 och Salubrinflaskan blev snabbt ett nödvändigt inslag i varje hems lilla husapotek. Det fantastiska är att produkten finns än idag på marknaden, närmare 120 år senare!

År 1918 avled Dr Håkansson. I sitt testamente hade han skrivit in tre önskningar. För det första önskade han att ättiksfabriken skulle drivas vidare av en stiftelse, då han inte hade några egna barn och var rädd att företaget i annat fall skulle splittras. För det andra önskade han skänka pengar till medicinsk forskning. För det tredje och sista ville han att man skulle inrätta och underhålla ett vårdhem, där sjuka i första hand från Eslövs kommun, vilka inte är i direkt behov av sjukhusvård kan få nödvändig omvårdnad och skötsel.

Alla tre önskningarna uppfylldes genom Dr P Håkanssons Stiftelse. Ättiksföretaget utvecklades vidare och blev stommen i livsmedelskoncernen Druvangruppen med Dr PersFood, vilken fram till juni 2011 mycket framgångsrikt drevs av Stiftelsen.

Genom bidrag från Stiftelsen skapades 1944 Dr P Håkanssons Sjukhem i Eslöv. En särskild och fristående stiftelse, Dr P Håkanssons Sjukhemsstiftelse, blev huvudman för sjukhemmet fram till 2005, då sjukhemsverksamheten avyttrades till Partnergruppen.

Stiftelsen bildades den 23 september 1920. Forskningsstödet delas ut årligen och ges till enskilda eller institutioner för vetenskaplig forskning inom medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi. Utdelningen sker efter ett ansökningsförfarande och sköts av Stiftelsens Vetenskapliga råd. Se närmare under rubriken Forskningsstöd – Ansökan.

Enligt Håkanssons sista önskan ger Stiftelsen dessutom årligen ett bidrag till Dr P Håkanssons Sjukhemsstiftelse.

Toppbild Historia2
Bilden ovan är en klassisk bild från fotograf Föjers arkiv. 1908 kom kung Gustav V på besök i Eslöv. Stadens frackklädda celebriteter samlades då i spänd förväntan på perrongen. Bland de frackklädda männen ses bl a dr P. Håkansson , järnhandlare Janne Larsson och dir. Gustaf Engström.
Sidobild Historia 3
Detta är P. Håkanssons sjukhem, som invigdes 1944, på Villavägen. (tidigare Ch. E Nilssons villa, som byggdes i slutet av 1800-talet).
Sidobild Historia 1
AB P. Håkansson. Fyra arbetare stående på ättiksfabrikens cistern. Fotot är taget 1938. Dr P Håkansson upptäckte att de som arbetade i ättiksfabriken sällan var förkylda eller sjuka. På den tiden hade man ättikstillverkningen i öppna kar och dofterna var mycket starka. Per Håkanssons dröm var att lösa tuberkulosens gåta, den tidens gissel. Han tog sig därför an tuberkulösa patienter och placerade dem på ”ättiksvinden”. Där fick de sitta och inandas ångorna. Och faktiskt lindrades symptomen. Dessvärre lyckades han aldrig lösa gåtan, men han tog i alla fall fram det första giftfria antiseptikumet i Sverige, nämligen Salubrin.

Historia med spinoFf

Se filmen om Dr P Håkansson, Ättikan och Salubrinet.