2024 års stipendiater

Toppbild Hakanssonspriset Svv

2024 års stipendiater

Post doktor Alice Baganha Sabatino, Karolinska Institutet, erhåller 550.00 kr för en studie; Nutraceutical betecknas ämnen som finns naturligt i mat och som främjar hälsan. Epicatechin är ett sådant näringsämne, som finns rikligt i choklad och grönt te, och har flera positiva metabola funktioner, bl.a. påverkan på muskeltillväxt. Epicatechin har antioxidativ effekt och anses inte ha biverkningar. I denna studie kommer vi att ge Epicatechin till 10 personer med kronisk njursjukdom under 8 veckor i syfte att förbättra muskelhälsan, dvs ökning av muskelmassa och styrka.

Lektor, doktor och övertandläkare Amina Basic, institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet erhåller 700.000 kr för ett projekt om en nitratrik kost, i kombination med bakterier i munhålan med förmågan att omvandla nitrat från kosten till nitrit, har förordats ha lokala anti-inflammatoriska effekter. I detta projekt studeras bakteriernas nitritproduktion i munhålan och dess roll vid tandköttsinflammation (gingivit) och tandlossning (parodontit).

Överläkare, docent Huan-Ji Dong, Smärt-rehabiliteringsenheten, Linköpings universitet, erhåller 600.000 kr för ett projekt där en hälsosammare diet lindrar långvarig smärta. “Vi vill implementera kostrekommendationer från IASP (International Association for the Study of Pain, som är en av de största organisationerna i världen vad gäller forskning och utbildning kring smärta) till svenska förhållanden. Deltagarna kommer att få skräddarsydda kostråd som passar in i deras vardag vilket skapar hållbar förändring. Kostråden ska integreras i ett e-hälsoverktyg (Diet4painrelief app) för att ge patienter möjlighet att möta sin ’digitala dietist’ när de behöver och vill”.

Docent, Lektor Åsa Håkansson, Inst för processteknik och tillämpad biovetenskap, Lunds universitet erhåller 500.000 kr för ett projekt som utvärderar hälsoeffekter av växtbaserade livsmedel vid inflammatorisk tarmsjukdom. Fokus riktas mot hälsofrämjande fibrer samt risker associerade med ett innehåll av antinutrienter. I studien analyserar vi tarmslemhinnans genomsläpplighet, tarmflorans sammansättning, patienternas möjlighet att absorbera järn från livsmedel samt deras kliniska sjukdomsbild.

Universitetslektor och läkare Fredrik Iredahl, institutionen för hälsa, medicin och vård Linköpings universitet erhåller 700.000 kr. För människor globalt fyller kaffe en naturlig plats i vardagen. Måttlig kaffekonsumtion har i studier föreslagits minska risken för hjärtkärlsjukdom och typ 2 diabetes. I denna studie avses, inom ramen för SCAPIS-studien som undersökte 30.000 svenskar studera samband mellan rapporterad daglig kaffekonsumtion och kranskärlsförträngningar, förekomst av typ 2 diabetes, högt blodtryck och leverfunktion.

Docent Helen Lindqvist, Avd för inv med och klinisk nutrition, Göteborgs universitet erhåller 600.000 kr för ett projekt som kommer att undersöka effekterna av att lägga till kostbehandling till det standardiserade vårdförloppet vid ledgångsreumatism, för att stärka evidensen och möjliggöra för specifika kostråd vid kroniska inflammatoriska sjukdomar som ledgångsreumatism. Det finns stor potential för att kosten kan minska inflammation, ledvärk samt den förhöjda risken för hjärt-kärlsjukdom hos dessa individer. Vårt mål är att öka livskvaliteten hos dessa personer och minska risken för förtidig död.

Överläkare Josefine Roswall, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, erhåller 700.000 kr för ett projekt som tittar på tidiga påverkansfaktorer för kropps sammansättning och metabola syndromet. Denna födelsekohort är noggrant uppföljd sedan födelsen till 10 års ålder, där vi nu önskar gå vidare med uppföljning efter pubertet (17 års ålder). Vi vet idag att de första 1000 dagarna i livet betraktas som en särskilt känslig period, där omgivningsfaktorer kan ha stor betydelse för hälsa ur ett livsperspektiv. Ökade kunskaper kring den tidiga nutritionens betydelse är av stor vikt gällande rådgivning kring små barns hälsa, och för att förebygga folkhälsosjukdomar.

 

För ytterligare information kontakta Marie Voss, administratör forskningsstöd vid Dr P Håkanssons Stiftelse, mv@hakanssonsstiftelse.se.