Laddar...

2015 års stipendiater

Docent Daniel Agardh, vid Lunds Universitet, erhåller 400.000 kr för sin forskning kring hur vi kan förhindra glutenintolerans hos barn.
Sverige är ett högriskland för glutenintolerans. Orsaken är inte klarlagd, men både arvsanlag och kostfaktorer har betydelse. Glutenintolerans kan förutsägas genom att påvisa antikroppar i blodprov. Genom att testa befolkningen kan man upptäcka sjukdomen tidigt och sätta in behandling innan den blir kronisk. Detta projekt syftar till att upptäcka och förhindra glutenintolerans hos barn.

PhD Ulrika Axling, avd för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds Universitet, erhåller 500.000 kr för sin forskning om typ 2 diabetes och koppling till gallsyror.
Typ 2 diabetes är en snabbt växande folksjukdom som är kopplad till övervikt. Mitt projekt syftar till att utveckla nya typer av livsmedel som kan förhindra uppkomst av typ 2 diabetes. Jag intresserar mig särskilt för hur olika livsmedelskomponenter kan påverka omsättningen av gallsyror i kroppen då man sett att förändringar i gallsyraomsättningen är kopplat till typ 2 diabetes.

Docent Jonas Burén, vid avdelningen för Folkhälsa och Klinisk Medicin vid Umeå Universitet, erhåller 500.000 kr för sin forskning kring vad som händer i kroppen när man äter LCHF-diet.
Efter flera decennier av sjunkande kolesterolvärden och minskad hjärt-kärlsjuklighet visar populationsbaserade hälsoundersökningar att kolesterolvärden och blodtryck åter stiger i befolkningen. Detta misstänks hänga ihop med den i Sverige just nu så populära LCHF (Low Carb High Fat)-dieten. Syftet med studien är att under kontrollerade former gällande matintag och viktstabilitet undersöka LCHF-kost respektive kost enligt de ny nordiska näringsrekommendationerna (NNR2012), med avseende på kostspecifika biomarkörer (små molekyler som ingår i ämnesomsättningen) i blodet, blodfetter, prestationsförmåga, kognition och sötsug hos unga vuxna.

Forskare Åsa Håkansson, vid institutionen för Livsmedelsteknik vid Lunds Universitet, erhåller 400.000 kr för sin forskning kring konsekvenserna av förändrad tarmflora hos äldre.
När människan åldras medför det en förändrad tarmflora, ett nedsatt immunförsvar och undernäring. Sveriges befolkning blir allt större och allt äldre och det är därför viktigt att utveckla komplement till kosten, som trots det faktum att äldre äter små portioner, hjälper till att förbättra näringsupptaget och minska den kroniska inflammationen. På så vis kan frekvensen av infektioner oh behovet av vård minska samt ett hälsosamt åldrande gynnas. En förbättrad tarmhälsa hos äldre innebär en påverkan av bakterierna i tarmen, ett stärkt immunförsvar och en minskad risk för undernäring.

PhD Helena Jones, vid institutionen för Experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds Universitet, erhåller 400.000 kr för sin forskning kring fetma och diabetes samt följdsjukdomen fettlever.
Det föreslagna forskningsprojektet fokuserar på karakteriseringen av ett nyupptäckt protein i blodet; Adiponutrin. Vi har visat att Adiponutrin finns i blodet hos människa och att det cirkulerar i komplex av upp till tolv Adiponutrin menomerer. Vi har preliminära data som visat att Adiponutrin-nivåerna stiger i blodet efter måltid vilket ger Adiponutrin hormonliknande egenskaper. Här vill vi undersöka mängden Adiponutrin i blodet över dygnets 24 timmar och även titta närmare på de stora Adiponutrinkomplexen och hur de varierar mellan individerna.

Dr Tommy Jönsson, vid institutionen för Kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet, erhåller 400.00 kr för sin forskning om brödprotein blockerar mättnad.
Vi har visat att brödprotein hindrar människans mättnadshormon från att binda till sin receptor. Detta skulle kunna blockera hjärnans mättnadsreglering och leda till fetma. De koncentrationer av brödprotein som mätts upp i människans blod motsvarar i våra försök femtio procents blockering av mättnadshormonet. Vi vill nu identifiera vilka brödprotein som har denna egenskap.

Docent Marilyn Rayner, institutionen för Livsmedelsteknik vid Lunds Univeristet, erhåller 400.000 kr för sin forskning om emulgeringsmedel generellt i sin förlängning kan orsaka förhöjda blodsockernivåer och fetma.
Många av våra mest älskade produkter såsom glass, såser, majonnäser, margariner, mjölkersättning m m innehåller emulgeringsmedel. I en nyligen publicerad artikel i Nature har forskare funnit att två av de vanligaste typerna av syntetiska emulgeringsmedel kan orsaka kroniska inflammationer i tarmen och metabolt syndrom, med förhöjda blodsockernivåer och fetma som följd. Vårt projekts centrala frågeställning är om denna påverkan på tarmen är generell för alla emuleringsmedel oavsett om de är syntetiska eller av naturligt ursprung såsom äggula, sojalecitin och mjölkprotein.

För ytterligare information kontakta Marguerite Treijner, administratör forskningsstöd vid Dr P Håkanssons Stiftelse, tel 0730-652470