Laddar...

2014 års stipendiater

PhD Frida Fåk, Lund - 500.000 kr
Åderförkalkning är en av de största dödsorsakerna i västvärlden idag och vi har ännu inte någon bra förebyggande behandling. Nya rön har visat att en kost rik på fett ökar inflammationen i kroppen och inflammation i sig kan till och med orsaka både fetma och diabetes typ 2 i djurstudier. Resultat från en pilotstudie visade att vissa typer av kostfibrer helt kunde förhindra inflammation hos råttor som ätit en kost rik på fett. Genom att ge dessa fibrer till möss som utvecklar fetma och återförkalkning kommer jag att kunna utveckla nya livsmedelskoncept som kan förebygga uppkomsten av åderförkalkning.

PhD, nutritionist Maria Hedelin, Göteborg - 500.000 kr
Syftet med projektet är att få ökad kunskap om hur mat påverkar tumörtillväxt hos män med prostatacancer och om effekten av en förändring av kosten beror på individuella genetiska faktorer. Om vi med detta projekt kan visa att tillväxten av tumörer minskas av en kostförändring, kan detta leda till nya möjligheter till behandling, liksom förbättrad prognos för en stor andel män med prostatacancerdiagnos.

Dr Ulrika Axling, Lund - 450.000 kr
Typ 2 diabetes är en snabbt växande folksjukdom som är kopplad till övervikt. Mitt projekt syftar till att utveckla nya typer av livsmedel som kan förhindra uppkomst av typ 2 diabetes. Jag intresserar mig särskilt för hur olika livsmedelskomponenter kan påverka omsättningen av gallsyror i kroppen då man sett att förändringar i gallsyraomsättningen är kopplat till typ 2 diabetes.

Docent Jonas Burén, Umeå - 450.000 kr
Efter flera decennier av sjunkande kolesterolvärden och minskad hjärt-kärlsjuklighet visar populationsbaserade hälsoundersökningar att kolesterolvärden och blodtryck åter stiger i befolkningen. Detta misstänks hänga ihop med den i Sverige just nu så populära LCHF (Low Carb High Fat)-dieten. Vi avser studera huruvuda en LCHF-diet påverkar riskfaktorer för metabol sjuklighet och upplevd hälsa hos unga vuxna eftersom de kostrelaterade faktorer som ökar risken för framtida sjuklighet i t ex diabetes, hjärtinfakt och stroke utvecklas under lång tid.

Dr Magnus Hillman, Lund - 350.000 kr
Under de senaste årtiondena har användningen av spraytorkad mjölk i pulverform ökat i flertalet livsmedel parallellt med att sjukdomar med kronisk inflammation ökar. Den höga temperatur som pulvret utsätts för leder till reaktioner mellan socker och äggviteämnen. Detta ger upphov till reaktiva substanser som orsakar störning i immunsystemets toleransutveckling. Därför vill vi hitta nya rekommendationer för industriell spraytorkning av mjölk.

Dr Caroline Linninge, Lund - 450.000 kr
Balansen i tarmens bakterieflora är viktig för en god hälsa. Obalans i tarmfloran kan däremot bidra till utveckling av folksjukdomar som fettlever, fetma och diabetes. Syftet med det här projektet är att undersöka hur uppkomst av fettlever kan motverkas eller behandlas med hjälp av probiotiska bakterier och s k functional food-koncept som bl a förbättrar balansen i tarmflorans sammansättning. Tarmens bakteriflora kommer att studeras noga och relateras till förändringar i leverhälsa och inflammationsmarkörer.

Tekn dr Helen Lindqvist, Göteborg - 300.000 tkr
Ledgångsreumatism är en vanlig inflammatorisk sjukdom som orsakar värk, nedsatt rörelseförmåga och förkortad livslängd. En kost rik på fisk/fiskolja har visat indikationer på att minska inflammation. I det här projektet vill vi ta reda på om blåmussla kan minska inflammationen hos patienter med ledgångsreumatism. Blåmusslan är näringsmässigt likt fisk och innehåller omega-3 fettsyror, viktiga mineraler och vitaminer. Fördelen med att konsumera blåmussla jämfört med fisk är att odling av blåmusslor är hållbart och bidrar till ett friskare hav genom minskad övergödning.

För ytterligare information kontakta Marguerite Treijner, administratör forskningsstöd vid Dr P Håkanssons Stiftelse, tel 0730-652470