Dataskyddspolicy Dr P Håkanssons Stiftelse

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till kb@hakanssonsstiftelse.se

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

  • Person- och kontaktinformation: Namn,  adress, e-postadress,  personnummer, befattning, fotografier, mobiltelefonnummer etc.
  • Betalningsinformation: Bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig 

När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation: Namn,  e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Information om hur du använder vår hemsida: Hur du använder vår hemsida, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade hemsidan, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
  • Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Informationen du ger oss är nödvändig för att stiftelsen ska utanordna arvoden samt för att ta emot, bedöma och utdela stipendier.

Vad gör vi med din information?

All data används för att registrera och kommunicera med styrelsen samt ta emot och bedöma stipendieansökningar. Under ansökningstiden utförs bedömningen av utsedd granskningsgrupp, samt partners vid genomförandet av stipendieutdelningen. Beslutsunderlag tillställs Stiftelsens styrelse och därefter arkiveras dessa samt beslut protokollförs. På stiftelsens hemsida publiceras namn och bild på nuvarande styrelse samt senare års stipendiater med en beskrivning av deras forskningsområden.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att dela din information med utvalda tredje parter såsom en granskningsgrupp och underleverantörer av administrativa tjänster. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Styrelsens ledamöter och innevarande års stipendiater finns presenterade på stiftelsens hemsida.

En incident i vår datasäkerhet som kan leda till obehörig åtkomst av personuppgifter anmäls till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. De registrerade informeras i det fall det finns risk för kränkning av deras rättigheter.

Leverantörer och underleverantörer  

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad vi INTE kommer att göra med din data 

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data enligt bokföringslagen samt som bilagor till Stiftelsens protokoll. Som styrelseledamot lagras din data endast så länge som det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt så länge det eventuellt krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta kb@hakanssonsstiftelse.se.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data 

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av dina personuppgifter och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli glömd”) 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Malmö 2018-05-14