Ansökan

Toppbild Forskningansokan

Ansökningstiden för 2024 års stipendier är nu över. Besked kommer att lämnas i slutet av maj 2024 på Stiftelsens hemsida.