Stipendiater 2022
Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.
Enligt vår grundares vilja, delas varje år ut forskningsstöd till personer som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
Vårt stöd till vetenskapen har de senaste tio åren varit drygt 31 miljoner kronor. 2023 års forskningsstöd, uppgår till 3 500 000 kronor och delas ut till unga forskare vid svenska universitet.

Det är din hälsa det handlar om!

Se våra seminarier genom att klicka här eller på bilden!

Moderator Johan Wester presenterar våra stipendiater samt föreläsare.
Besök vår YouTube-kanal

Forskning och ansökan

Dr P Håkanssons forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
Information om ansökningsförfarande
2023 års stipendiater är nu utsedda.
Amina Basic, Göteborg, Linnea Bärebring, Göteborg, Fredrik Iredahl, Linköping, Therese Karlsson, Göteborg, Marie Palmnäs-Bédard, Göteborg, Julia Rode, Örebro, Jort Veen, Örebro, Jenny Wigén, Lund

Håkanssonpriset

Vårt stöd till vetenskapen har de senaste tio åren varit drygt 28 miljoner kronor.
2023 års forskningsstöd, uppgår till 3 500 000 kronor och delas ut till unga forskare vid svenska universitet.

Dr P Håkanssons stiftelse delar ut sina forskningsstipendier i samband med Eslövs kommuns Näringslivsdag.

Historia

Dr P Håkansson föddes 1842 på Linderödsåsen. 1874 startade han en ättiksfabrik i Eslöv och tog bland annat fram det första giftfria antiseptikumet i Sverige, Salubrin. När Dr Håkansson avled år 1918 förordnade han i sitt testamente att ättiksfabriken skulle drivas vidare av en stiftelse, att stiftelsen skulle skänka pengar till medicinsk forskning och att stiftelsen skulle inrätta och underhålla ett vårdhem, där sjuka i första hand från Eslövs kommun, kunde få nödvändig omvårdnad och skötsel.
Mer om Dr P Håkansson

Populärvetenskapliga seminarier

För att sprida forsknings­­­­resultaten och bidra till ökad kunskap kring vår hälsa anordnade Dr P Håkanssons stiftelse samma dag som stipendierna delades ut, ett populär­­vetenskapligt seminarium riktat till allmänheten.
Den 27 september håller vi vårt hälsoseminarium ”Det är din hälsa det handlar om!" på Medborgarhuset i Eslöv.

Passa på att lyssna till några av våra stipendiater med Johan Wester som moderator. Hör även Anders Wallensten, läkare och epidemiolog, om sin bok den stora Hälsogåtan.

Naturligtvis kan man även titta på vårt seminarium i efterhand, via länk, om man inte har tillfälle att närvara den aktuella dagen.
NÄR: 27 september 2023
VAR: Medborgarhuset i Eslöv.

Biljetter beställs via mail till mv@hakanssonsstiftelse.se. Ange namn för de biljetter som bokas, samt telefonnummer och eventuella allergier.
Fri entré med kaffe/te samt matig bulle.
Vid frånvaro, utan meddelande, fakturerar Dr P Håkanssons Stiftelse 500 kronor.

Kontaktperson: Marie Voss (mv@hakanssonsstiftelse.se)