Välkommen!

Stipendiater 2023
Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.
Enligt vår grundares vilja, delas varje år ut forskningsstöd till personer som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
Vårt stöd till vetenskapen har de senaste tio åren varit drygt 31 miljoner kronor. 2024 års forskningsstöd, uppgår till 4 350 000 kronor och delas ut till unga forskare vid svenska universitet.

Historia med spinofF

Se filmen om Dr P Håkansson, Ättikan och Salubrinet.

Forskning och ansökan

Dr P Håkanssons forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
Information om ansökningsförfarande
2024 års stipendiater är nu utsedda.
Alice Baganha Sabatino, Stockholm, Amina Basic, Göteborg, Huan-Ji Dong, Linköping, Åsa Håkansson, Lund, Fredrik Iredahl, Linköping, Helen Lindqvist, Göteborg och Josefine Roswall, Göteborg/Halland

Håkanssonpriset

Vårt stöd till vetenskapen har de senaste tio åren varit drygt 31 miljoner kronor.
2024 års forskningsstöd, uppgår till 4 350 000 kronor och delas ut till unga forskare vid svenska universitet.

Dr P Håkanssons stiftelse delar ut sina forskningsstipendier i samband med Eslövs kommuns Näringslivsdagar 2-3 oktober 2024.

Historia

Dr P Håkansson föddes 1842 på Linderödsåsen. 1874 startade han en ättiksfabrik i Eslöv och tog bland annat fram det första giftfria antiseptikumet i Sverige, Salubrin. När Dr Håkansson avled år 1918 förordnade han i sitt testamente att ättiksfabriken skulle drivas vidare av en stiftelse, att stiftelsen skulle skänka pengar till medicinsk forskning och att stiftelsen skulle inrätta och underhålla ett vårdhem, där sjuka i första hand från Eslövs kommun, kunde få nödvändig omvårdnad och skötsel.
Mer om Dr P Håkansson

Populärvetenskapliga seminarier

För att sprida forsknings­­­­resultaten och bidra till ökad kunskap kring vår hälsa anordnar Dr P Håkanssons stiftelse, dagen innan stipendierna delas ut, ett populär­­vetenskapligt seminarium riktat till allmänheten.
Den 2 oktober arrangeras 2024 års hälsoseminarium ”Det är din hälsa det handlar om!" på Medborgarhuset i Eslöv.

Deltagarna får då lyssna till några av våra stipendiater. Årets huvudtalare är Ulf Ellervik,
professor i bioorganisk kemi, populärvetenskaplig
författare och allmänt känd från TV- programmet Fråga Lund. Ulf kommer att tala under rubriken "Välsmakande kemi". Kvällen modererades av vår eminente moderator Johan Wester.

Naturligtvis kan man titta på vårt seminarium i efterhand via vår YouTube-kanal!
Fullständigt program med anmälningslänk hittar du under våra seminarier eller direkt i "Mer om våra seminarier" här nedan.

Kontaktperson: Marie Voss (mv@hakanssonsstiftelse.se)