Laddar...

Dr P Håkanssons Stiftelse har ända sedan 1920 delat ut stipendier och forskningsanslag till universitetsforskning.

Årets stipendier tilldelas forskare som arbetar inom medicin- och livsmedelskemi för att förebygga och bota sjukdomar orsakade av vår livsmedelskost. 2018 års forskningsstöd på 3,2 miljoner kronor delades ut till yngre forskare vid svenska universitet.

Dr P Håkanssons stiftelse delar ut sina forskningsstipendier i samband med Eslövs kommuns Näringslivsdag. Dagen till ära hälsas allmänheten välkommen till stiftelsens populärvetenskapliga seminarium ”Det är din hälsa det handlar om!” Prisutdelning sker på galakvällen på Medborgarhuset.

2018 års stipendiater

2018 års stipendiater har nu utsetts och vi gratulerar:
Carl Brunius, Stockholm
Jonas Burén, Umeå
Isabel Drake, Lund
Rita Gustafsson, Lund
Magnus Hillman, Lund
Daniel Lindqvist, Lund
Lina Tingö, Linköping
Peter Spégel, Lund

Alt

Docent Daniel Agardh, vid Lunds Universitet, erhåller 450.000 kr för sin studie av skillnader mellan traditionell etiopisk och västerländsk kost och risk för celiaki hos barn i Etiopien.

Daniel Agardh
Docent

PhD Isabel Drake, vid Lunds Universitet, erhåller 450.000 kr för sin forskning om livsföring kan motverka en hög genetisk risk.

Isabel Drake
PhD

Docent Marcus Lind, vid Göteborgs Universitet, erhåller 450.000 kr för sin forskning kring måttlig reduktion av kolhydrater vid typ 1 diabetes.

Marcus Lind
Docent

Dr Matti Marklund vid Uppsala Universitet, erhåller 500.000 kr för sin forskning kring fett och kolhydrater kopplat till hjärtsjukdom.

Matti Marklund
Dr

Professor Henrik Thorlacius, vid Lunds Universitet, erhåller 500.000 kr för sin forskning kring sågtandade polyper i tjocktarmen och dess negativa påverkan.

Henrik Thorlacius
Professor

PhD Rebecca Wall, vid Örebro Universitet, har tilldelats 350.000 kr för sin forskning om kostfibrer som främjar smörsyra-producerande bakterier kan förebygga typ 2 diabetes. 

Rebecca Wall
PhD

PhD Lina Östlund-Lagerström, vid Linköpings Universitet, har tilldelats 300.000 tkr för sin forskning kring immunfunktion och allergiutveckling hos barn vid behandling med probiotika under graviditeten.

Lina Östlund-Lagerström
PhD